Förkväll 1 (31 oktober)

31 oktober kl. 18-21

Förkväll 1

Del 1: Elisabeth Massi Fritz


Elisabeth Massi Fritz är grunde år 1996 Advokatbyrån Elisabeth Fritz som uteslutande arbetar som brottsoffrens ombud. Elisabeth företräder brottsoffer som blivit utsatta för sexualbrott, våldsbrott och hedersrelaterad brottslighet. Hon är dessutom specialiserad som särskild företrädare för barn. Elisabeth har varit advokat och målsägandebiträde i många uppmärksammade mål och har erhållit 19 utmärkelser för sitt arbete och engagemang. Under föreläsningen kommer Elisabeth att dela med sig av sina erfarenheter efter mer än 30 år i branschen. Ta tillvara på chansen att inspireras av en av Sveriges mest kända advokater!


Jens Lindborg
Jens Lindborg
Elisabeth Massi Fritz
Elisabeth Massi Fritz

Del 2: Jens Lindborg


Jens Lindborg är advokat och föreläsare på Örebro universitet. Han har tidigare varit rådman, rättssakkunnig i Justitiedepartementet och har genomfört den klassiska domarbanan. Han har även jobbat med juridik i militära insatser utomlands och förhandlat på det straffrättsliga området inom främst EU. Jens kommer tala om hur intressanta och stimulerande uppdrag man kan få som jurist och hur man kan få dem. Missa inte chansen att inspireras av erfarenheter från flera olika karriärspår inom juristbranschen!