Förkväll 2 (11 november)

11 november kl. 18-21

Förkväll 2

Del 1: Vägen från skolbänken till arbetslivet


Abraham Zeito - alumn vid Örebro universitet, advokat och partner på Hurtig & Partners - är brottmålsadvokaten som aldrig ger upp på sina klienter. I sin roll som advokat är det enligt Abraham viktigt att stå upp för alla människor, inte minst för de som kan tänkas behöva hjälpen allra mest. Grunden i hans arbete är att tillse att klientens rättigheter upprätthålls. För att kunna säkerställa att så blir fallet är respekt, lojalitet och förtroende viktigt mellan advokat och klient. 


Utöver sin breda kompetens inom brottmål blev Abraham vid 27 års ålder Sveriges yngsta försvarsadvokat. Efter avlagda studier på juristprogrammet på Örebro universitet började han arbeta som biträdande jurist på Hurtig & Partners där han sedan också blev partner. 


Abraham bjuder in till en inspirerande föreläsning om sin bakgrund och vägen från Örebro Universitet till att bli Sveriges yngsta försvarsadvokat. Då många studenters studietid präglas av stress och oro över framtiden kommer han även prata om balans, vision, målsättningar och förväntningar i arbetslivet.


Björn Hurtig (försvarsadvokat & partner på Hurtig & Partners)
Björn Hurtig (försvarsadvokat & partner på Hurtig & Partners)
Abraham Zeito (försvarsadvokat & partner på Hurtig & Partners)
Abraham Zeito (försvarsadvokat & partner på Hurtig & Partners)

Del 2: Rollen som försvarare


Advokat Björn Hurtig är en av Sveriges vassaste försvarsadvokater och grundare av advokatbyrån Hurtig & Partners. Han har alltid klientens intresse i främsta rummet och hans stora intresse och erfarenhet inom brottmål har medfört att han verkat som försvarare i flera uppmärksammade mål. Bland annat agerade han ombud i fallet Lisa Holm samt vid utredningen och rättegången mot den läkare som misstänktes för dråp vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

 

Björns intresse för straffrätt och rättssäkerheten i rättsväsendet har även lett till skapandet av oskyldighetsprojektet. Syftet med projektet är att dömda som saknar möjligheter att få sina, vad de anser felaktiga, domar prövade ska ges sådana möjligheter. Genom att granska och pröva domar som kan innehålla felaktigheter är förhoppningen att öka rättssäkerheten i Sverige.

 

Nu bjuder Björn in till en spännande föreläsning om rollen som försvarare i sin helhet; vad innebär det att vara försvarare i ett brottmål, vilka fördomar kan man möta och hur bemöter man en klient som blivit åtalad för ett brott?