Engagera dig

Engagera dig i Juristmässan

Juristmässan drivs av ambitiösa studenter

- är du en av dem?

Engagera dig i ledningsgruppen


Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för Juristmässan. Tillsammans arbetar man för att få mässan att växa och bli ännu bättre. I ledningsgruppen får du möjligheten att utveckla ditt ledarskap, din kreativitet och din problemlösningsförmåga. Det är dessutom en god merit, lärorikt och oerhört roligt.


Läs mer om respektive roll och ansök nedan.

Engagera dig som utställnings- eller mässvärd


Utställnings- och mässvärdar sätter Juristmässan i rullning och spelar en oerhört viktig roll under mässdagen. Som utställningsvärd ansvarar du för 2-3 utställare och ser med jämna mellanrum till att allt flyter på som det ska för dem. Som mässvärd ska du finnas tillgänglig för att besvara enklare frågor från våra besökare och bl.a. dela ut folders.


Både utställnings- och mässvärdar har möjligheten att gå runt på mässgolvet och mingla med utställarna, ställa frågor och knyta kontakter. Att engagera sig i mässan är en bra merit och får dig att stå ut från mängden.


Läs mer om rollerna och ansök nedan. 


Engagera dig i en arbetsgrupp


Arbetsgrupperna hjälper ledningsgruppen att förverkliga visionen för mässan. Tillsammans strävar man efter att nå de uppsatta målen och bollar idéer för att hitta den bästa strategin. Här får du möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga, din kommunikativa förmåga och din effektivitet. Man arbetar dessutom nära näringslivet och knyter värdefulla kontakter för framtiden. 


Läs mer om varje arbetsgrupp och ansök nedan.

25440184_1333426086763115_2639968005026536937_o
49145516_1771964412909278_5854155147319443456_n
25440191_1333423190096738_7658834027400556250_o
25487564_1333422266763497_8849084739728652258_o
25488345_1333422823430108_8277036290230345040_o