Engagera dig

Vill du engagera dig i mässan? Se nedan! 

Utställningsvärd


Som utställningsvärd kommer du ha särkild hand om ett antal utställare (3-4 st). Det är din uppgift att se till att de hela tiden har det de behöver samt hjälpa dessa på plats.  

Mässvärd


Som mässvärd står du bland annat vid ingångarna till mässan, delar ut folders och svarar på enklare frågor. Du kommer ha möjlighet att gå runt på mässan själv.