Juristmässan

JURISTMÄSSAN

JURIDISKA FÖRENINGEN VID ÖREBRO UNIVERSITETS ARBETSMARKNADSMÄSSA

JURISTMÄSSANS HEMSIDA

ÄR SNART TILLBAKA

Juristmässan


STORT TACK


Juristmässan 2018 är nu genomförd. Mässdagen gick lysande och banketten galant. Vi i ledningsgruppen vill rikta ett stort tack till alla utställare som tog sig tiden att vara med på Juristmässan och spenderade kvällen med oss på Örebro slott. Vi hoppas ni är lika nöjda med dagen och kvällen som vi är!


Vi vill även tacka de föreläsare som gästade våra förkvällar och inspirerade studenter med berättelser om möjligheterna när man kommer ut i arbetslivet. Vi vill tacka alla sponsorer som bidragit med presenter till tävlingar, mat m.m. Inte minst vill vi tacka våra huvudsponsorer Advokatfirman Lindahl och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som möjliggör att mässan årligen kan arrangeras.


Vi vill tacka Örebro universitet och all personal som hjälpt oss med lokal, städning, el, möbler m.m. Till alla studenter som besökt Juristmässan och deltagit i våra event, kontaktsamtal, förkvällar och banketten önskar vi rikta ett stort tack. Slutligen ska det största och varmaste tack riktas till alla fantastiska studenter som ideellt lagt ned otaliga timmar för att vi ska kunna presentera Juristmässan 2018. Ledningsgruppen, arbetsgrupperna, utställningsvärdar och mässvärdar; utan ert engagemang skulle Juristmässan inte vara möjlig och vi hoppas att ni tyckt det varit lika roligt som oss att se mässan växa fram till det fantastiska evenemang det är idag.


Ni är ovärderliga och vi säger Stort Tack!

BOOK CLUB

Lorem ipsum sitame an ullance visaue velitesse.


Perscatis aperiam invntore vertais betae eplicmo voluptas asperntur ratione nesciun quesuaw ipsuerm vertais nuqam aliquam vlupatem betae voluptas.

Upcoming Book Clubs


Lorem ipsum adspacing veniam nostry sun pariatur.


Sep 17, 2017


Perscatis aperiam invntore vertais betae eplicmo voluptas


Dec 25, 2017


Get in Touch


Fakultetsgatan 1

702 81 Örebro
Sweden


Email: projektledare@jforebro.se
Copyright. All Rights Reserved